משוטטים ומצלמים

דן גלסר

תמונות מיום סיור בנגב מערבי

1
2
3
4
5
6
7
8
בחזרה לדף משוטטים