קורות  חיי    ופרקי    מאורעות    

                

              בדפים    הבאים    מובא   בכתב  ובאיור                        

                   איך    יקיריי     נספו       בשואה.

             הורי :                רייזל    ו-   פיני    וולך

              הורי   אימי :  ביילה   ו-  שלמה   בירמן              

                   שמקום    קבורתם    לא     נודע                                                                 

                       השם       ייקום     דמם !                   

                              

                  ***************************************      

 

                                              תודתי   נתונה   בזה  לבני   משפחתי    

                                               שבאו  לעזרתי  בעריכת  חוברת  זו .                                                

                                             

                                                   לרעייתי   דרורה   -   עברית  והגהה 

                                                   לבני       פיני       -   עיצוב  איורים  

                                                   לבתי     ורד     ולחתני   חגי             

-         המחשב  וכל  הכרוך  בו .

    בלעדיו  ספק  אם  זה  היה  קם !                           

ערב  ראש  השנה   ה'תשס"ו    אוקטובר   2005

עבור לדף הבא